Hvordan bruke kart og kompass - en guide for nybegynnere

8. november 2023

Kart og kompass

Er du blant dem som ikke kan å lese kart og kompass, men gjerne vil lære deg det? Det er i alle fall veldig nyttig å kunne dersom du skal ut på tur i ukjent terreng. Vi viser deg steg for steg hvordan du kan lese et kart, bruke kompass og en kombinasjon av begge deler!

Hvordan lese av informasjon på et kart?
 1. Orienter kartet: Start med å holde kartet slik at det stemmer overens med terrenget og finn ut hvor på kartet du er.
 2. Forstå skalaen: Den indikerer forholdet mellom avstanden på kartet og den faktiske avstanden i terrenget. Dersom kartet har målestokk 1 : 50 000, tilsvarer 1 mm på kartet 50 meter i terrenget.
 3. Identifiser retningene: Se hvor på kartet nord, sør, øst og vest er. Her kan du også bruke et kompass som hjelpemiddel, i tillegg har kartet ofte en pil som representerer nord.
 4. Tolk terreng og høydekurver: Se etter høydekurver som viser ulike nivåer i terrenget. Jo tettere høydekurver, jo brattere terreng. Høye og lave punkter er markert med spesielle symboler.
 5. Sjekk veier og stier: Det er vanligvis markerte linjer som viser størrelse og type vei. Stier kan også være synlige.
 6. Finn byer, tettsteder og landemerker: Byer og tettsteder er ofte markert som fargerike punkter eller symboler på kartet. Viktige landemerker, som fjell, skoger eller bygninger, kan også være merket.
 7. Sett deg inn i kartets språk: Kart har ofte en nøkkel som forklarer symbolene og fargene som brukes. Ta deg tid til å forstå hva hvert enkelt symbol betyr.
 8. Bruk koordinater: Noen ganger er kartet delt inn i rutenett med koordinater som hjelper med å finne spesifikke steder nøyaktig.
 9. Øv deg og utforsk: Jo mer du bruker kartet, desto bedre blir du til å tolke det. Prøv å bruke kartet i ulike situasjoner, enten det er for å planlegge en tur, utforske nye områder eller bare bli bedre kjent med et sted!
Hvordan bruke et kompass?
 1. Finn den magnetiske nordpolen: De fleste kompass har en nål som peker mot den magnetiske nordpolen. Dette er ikke det samme som den geografiske nordpolen, så vær oppmerksom på eventuelle avvik (deklinasjon) i området du befinner deg i. Dette varierer fra sted til sted i Norge.
 2. Hold kompasset riktig: Kompasset skal holdes flatt og stabilt i hånden. Pass på å hold det vannrett slik at nålen kan bevege seg fritt.
 3. Finn retningen: Se på kompasset og observer hvor nålen peker. Dette vil indikere retningen mot den magnetiske nordpolen.
 4. Juster deklinasjon: På kartet er det vanligvis oppgitt hvor stor misvisningen er i det området kartet dekker. Hvis du er i et område med betydelig deklinasjon (misvisning mellom den magnetiske og geografiske nordpolen), kan det hende at du må justere kompasset ved å legge til eller trekke fra den aktuelle graden av deklinasjon. Vri kompasshuset så mange grader som det lokale avviket er. Drei kompasset med klokka hvis avviket er østvendt, og mot klokka dersom det er vest.
 5. Finn ønsket retning: Hvis du for eksempel ønsker å gå i retning mot 100 grader, snur du kompasset til nålen peker på 100 grader. Deretter, mens du holder kompasset flatt og rettet mot den valgte retningen, beveger du deg i den retningen kompasset viser.
 6. Kontroller jevnlig: Sørg for å sjekke kompasset jevnlig for å sikre at du fortsetter i riktig retning.
 7. Følg terreng og kart: I tillegg til å bruke kompasset, er det viktig å alltid ta hensyn til terreng og eventuelt kart for å sikre at du er på riktig vei.
Hvordan bruke kart og kompass sammen?
 1. Du starter med kartet. Sørg for at kartet samsvarer med terrenget du er i. Da skal du kunne se at nord på kartet peker mot nord på kompasset. Deretter finner du ut hvor du er på kartet, og hvor du skal.
 2. Plasser kompasset på kartet. Legg kanten på kompasset med kurspila fra det stedet du er, til dit du skal. Det er her mange forveksler kurspila med den røde kompassnåla - men det er altså kurspila du skal følge her.
 3. Vri kompasshuset slik at linjene i bunnen av huset er parallelle med nord-sør-linjene på kartet. Husk at N-merket i kompasshuset skal peke mot nord på kartet (altså opp på kartet).
 4. Nå tar du kompasset vekk fra kartet, og pass på at du holder det vannrett i hånden. Kompassnåla kommer til å snurre fritt, og stille seg inn mot nord. Vri kompasset til kompasshuspila (N-merket) står i samme retning med den røde kompassnåla.
 5. Da har du orientert kompasset i forhold til terreng og kart! Kurspilen vil vise deg retningen du skal gå.

Trenger du kart? Du kan laste ned ferdige papirkart hos oss - der du både kan lage ditt eget eller få kart over et bestemt område!

For en mer visuell forklaring på hvordan du bruker kart og kompass se DNT's video nedenfor.

Dersom du syns det virker vanskelig å orientere seg med bare kart og kompass anbefaler vi å sjekke ut artikkelen: “Hvordan bruke papirkart med GPS?”